Screen Shot 2017-04-01 at 13.46.52

Het Wenzhouhua geldt als de moeilijkste variant op het Chinees. Er is één Nederlander die het dialect vloeiend spreekt: Jan Meulenberg (52).